Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Chúng tôi là ai?

Tên gọi: Công ty TNHH XNK & TM Phương Linh.
Vốn pháp định:10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng./.),

Tags: Giới thiệu công ty
Chi tiết

Lĩnh vực Kinh doanh

Giới thiệu về lĩnh vực kinh doanh của Phuong Linh Trade

Tags: Lĩnh vực Kinh doanh
Chi tiết
Chia sẻ bài viết: